14/04/2023

Δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/zfMCgu4d7Fz9RxVN6

Προκήρυξη: https://thesschess.gr/7o-%ce%b5%ce%…2Dj3Z4

Συμμετοχές:https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchess-results.com%2Ftnr754007.aspx%…GA